Wirdum (Friesland) ligt ongeveer vijf kilometer ten zuiden van de stad Leeuwarden nabij de dorpen Wytgaard en Swichum en kent ongeveer 1250 inwoners.
Het rooms-katholieke Wytgaard behoorde tot 1957 tot het dorpsgebied van Wirdum.

Wirdum is een terpdorp dat in de vroege Middeleeuwen is ontstaan. De nederzetting had in het moerassige gebied ten oosten van de Middelzee goede waterverbindingen naar alle richtingen, vooral de Wirdummervaart die de verbinding legde met Leeuwarden.

 

Foto’s

 

Basisschool foto’s

 

Bij Wirdum: Hekke miede set

Hekke Miede Set is een fietsverbinding over de Wirdummervaart tussen de Tjearderdyk en de Wergeasterdyk, en ligt ongeveer 2 kilometer vanaf Wirdum. Het bestaat uit een brug die over de Wirdummervaart gaat en er staat een tafel met bankjes. 

Vlakbij deze overgang over het water, wat je vroeger een set noemde, woonden twee vrouwen die Hekke en Miede heten. Het is fijn vertoeven hier.