Wirdum forum party’s

Wirdum forum was een essentieel onderdeel van de website. We hadden dagelijks bezoekers die een bericht op het forum stuurden. Ze kwamen uit verschillende richtingen; Garyp, Wartena, Warga, Leeuwarden en Wirdum. Bij het bereiken van een x aantal berichten was het tijd om dit te vieren, zo ontstond Wirdum forum party.

Foto’s

Wirdum forum party 1 – 2002 
locatie: Bij Wouter Buys, thuis te Wytgaard


Wirdum forum party 2 – September 2003

locatie: Bij Wouter Buys, thuis te Wytgaard


Wirdum forum party 3 – April 2003
locatie: Bij Anne Schoustra, thuis te Swichum